Типови задачи:

Събиране, изваждане, умножение и деление на числата до 1000;

Числов израз за ред на действие/предимство на скоби, умножение и деление,/;

Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, множител, делител;

Видове ъгли;

Текстова косвена задача/които са, и е /