За родители

Това са полезни детски сайтове, които можете да използвате при време и потребна ситуация:
 

www.sbnu.org – Сдружение на българските начални учители
www.az-deteto.bg – Българският детски портал
www.znam.bg – Българският портал на знанието
www.dechica.com – Забавен детски сайт
www.abc-bg.be – Детски сайт с образователни игри
www.umeia.com – Сайт за развиващи детски игри
www.pravopisen.onlinerechnik.com – Правописен речник
www.t-rechnik.info – Тълковен речник

 https://www.math10.com/bg/  – математика

https://math-bg.com/

https://www.slideboom.com/presentations/555190/ПИСАНЕ НА РЪКОПИСНИТЕ БУКВИ