Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1.

Физ. възп. и спорт

Бълг. език и л-ра /л./

Английски език

Бълг.ез. и л-ра /л./

Бълг.ез. и л-ра/ФКРУ/

 

2.

Английски език

Математика

Математика

Бълг. език и л-ра /б/

Английски език

ІІI г

3.

Математика ЗИП

Бълг.ез. и л-ра /б./

Човекът и природата

Математика

Бълг.ез. и л-ра/ФКРУ/

 

4.

Бълг. език и л-ра ЗИП

Човекът и обществото

Музика

Изобр изкуство

Физ. възп. и спорт

 

  5.

Бълг. език и л-ра /л./

Музика

Дом. бит и техника

Изобр изкуство

Математика

 

6.

Час на класа

 

Физ. възп. и спорт/мод./